Bài 1 trang 27 SBT sử 7

Giải bài tập 1 trang 27 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

Quảng cáo

Đề bài

Câu 1:

Đề bài:

Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế năm

A. 965.                  B. 968. 

C. 980                   D. 981.

Câu 2:

Đề bài:

Quốc hiệu nước ta thời Đinh là

A. Vạn Xuân.                    B. Đại Việt,

C. Đại Cồ Việt.                  D. Đại Nam.

Câu 3:

Đề bài:

Kinh đô nước ta thời Đinh - Tiền Lê đóng ở

A. Luy Lâu (Bắc Ninh).          

B. cổ Loa (Hà Nội).

C. Hoa Lư (Ninh Bình).          

D. Bạch Hạc (Phú Thọ).

Câu 4:

Đề bài:

Sau khi lên ngôi Hoàng đế, Đinh Bộ Lĩnh đặt niên hiệu là

A. Thiên Đức.              B. Thái Bình.

C. Thiên Phúc.             D. Hưng Thống.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Câu 1

Phương pháp: Xem lại mục 1. Nhà Đinh xây dựng đất nước

Lời giải:

Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế năm 968. 

Chọn: B

Câu 2

Phương pháp: Xem lại mục 1. Nhà Đinh xây dựng đất nước

Lời giải:

Quốc hiệu nước ta thời Đinh là Đại Cồ Việt.

Chọn: C

Câu 3

Phương pháp: Xem lại mục 1. Nhà Đinh xây dựng đất nước

Lời giải:

Kinh đô nước ta thời Đinh - Tiền Lê đóng ở Hoa Lư (Ninh Bình). 

Chọn: C

Câu 4

Phương pháp: Xem lại mục 1. Nhà Đinh xây dựng đất nước

Lời giải:

Sau khi lên ngôi Hoàng đế, Đinh Bộ Lĩnh đặt niên hiệu là Thái Bình.

Chọn: B

Loigiaihay.com

 

 • Bài 2 trang 27 SBT sử 7

  Giải bài tập 2 trang 27 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau.

 • Bài 3 trang 28 SBT sử 7

  Giải bài tập 3 trang 28 sách bài tập Lịch sử 7. Điền mốc thời gian cho phù hợp với các sự kiện lịch sử trong bảng

 • Bài 4 trang 28 SBT sử 7

  Giải bài tập 4 trang 28 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy nối ô bên phải với ô bên trái sao cho phù hợp về nội dung lịch sử

 • Bài 5 trang 28 SBT sử 7

  Giải bài tập 5 trang 28 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy điền tóm tắt vào bảng hệ thống dưới đây về tình hình kinh tế, văn hoá nước ta thời Đinh - Tiền Lê

 • Bài 6 trang 29 SBT sử 7

  Giải bài tập 6 trang 29 sách bài tập Lịch sử 7. Vì sao các tướng và Thái hậu họ Dương lại suy tôn Lê Hoàn lên làm vua?

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close