Giải bài 1 trang 10 SBT Sinh học 7

Giải bài 1 trang 10 SBT Sinh học 7: Nêu đặc điểm chung của Động vật nguyên sinh.

Quảng cáo

Đề bài

Nêu đặc điểm chung của Động vật nguyên sinh.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Đặc điểm chung của động vật nguyên sinh

Lời giải chi tiết

Động vật nguyên sinh có các đặc điểm chung sau :

- Cơ thể có kích thước hiển vi và chỉ là 1 tế bào, nhưng khác với tế bào của động
vật đa bào ở chỗ : đó là một cơ thể độc lập thực hiện đầy đủ các chức năng của
một cơ thể sống.

- Động vật nguyên sinh có các bào quan khác nhau để thực hiện các chức năng
sống như : dinh dưỡng, bài tiết, di chuyển...

- Hầu hết chúng sống ở nước, số nhỏ sống ở đất ẩm và kí sinh.

Kết quả hình ảnh cho Nêu đặc điểm chung của Động vật nguyên sinh.

Hình. Đại diện của Động vật nguyên sinh a) Trùng roi xanh , b) Trùng biến hình ; c) Trùng giày ; d) Bào xác kiết lị 1. Nhân ; 2. Chất nguyên sinh ; 3. Chân giả ; 4. Roi; 5. Lông bơi; 6. Không bào tiêu hoá ; 7. Không bào co bóp; 8. Diệp lục ; 9. Hạt dự trữ; 10. Điểm mất ;  11. vỏ bào xác

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close