Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 2 - Vật lí 8

Đáp án và lời giải Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 2 - Vật lí 8

Quảng cáo

Đề bài

Câu 1: (1,5 điểm)

Viết công thức tính công suất? Giải thích và nêu đơn vị các đại lượng có mặt trong công thức?

Câu 2: (1,5 điểm)

Nêu 3 nguyên lí truyền nhiệt giữa hai vật?

Câu 3: (2,5 điểm)

Một ống nghiệm đựng đầy nước, đốt nóng ở miệng ống, ở giữa hay đáy ống thì tất cả nước trong ống đều nóng lên? Tại sao?

Câu 4: (1 điểm)

Nói nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K điều đó có nghĩa là gì?.

Câu 5: (3,5 điểm)

Một xoong nước bằng đồng có khối lượng 1kg chứa 3 lít nước ở 20\(^oC\). Muốn đun sôi xoong nước này cần một nhiệt lượng bằng bao nhiêu?

(Cho biết nhiệt dung riêng của đồng là 380 (J/kg.k) của nước là 4200(J/kg.K)

 

Lời giải chi tiết

Câu 1: (1,5 điểm)

Công thức: P = A/t (1,0đ)

Trong đó: (0,5đ)

P - là công suất, đơn vị W

A - là công thực hiện, đơn vị J.

t - là thời gian thực hiện công đó, đơn vị s (giây). t là thời gian thực hiện công đó, đơn vị s (giây).

Câu 2: (1,5 điểm)

Nhiệt tự truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn (0,5đ)

Sự truyền nhiệt xảy ra cho tới khi nhiệt độ của hai vật bằng nhau thì ngừng lại (0,5đ)

Nhiệt lượng do vật này tỏa ra bằng nhiệt lượng do vật kia thu vào (0,5đ)

Câu 3: (2,5 điểm)

Đốt ở đáy ống (1,0đ)

Vì lớp nước ở dưới đi lên, còn lớp nước ở trên đi xuống (0,5đ)

Cứ như thế tất cả nước trong ống đều nóng lên (1,0đ)

Câu 4: (1 điểm)

Có nghĩa là muốn làm cho 1kg nước nóng lên 1oC cần truyền nhiệt lượng 4.200 J.

Câu 5: (3,5 điểm)

Tóm tắt đúng (0,5đ)

m1 = 1kg
m2 = 3kg
t1 = 20oC
t2 = 100oC

c1 = 380(J/kg.k)

c2 = 4200(J/kg.k)

Q = ?

Giải:

Nhiệt lượng cần cung cấp cho ấm nước tăng từ 20oC - 100oC là: (1,0đ)

ADCT: Q1 = m1.c1.(t2 - t1) = 1.380.80 = 30400J

Nhiệt lượng cần cung cấp cho nước tăng từ 20oC - 100oC là: (1,0đ)

ADCT: Q2 = m2.c2.(t2 - t1) = 3.4200.80 = 1008000J

Nhiệt lượng cần để đun sôi nước là: (1,0đ)

Q = Q1 + Q2 = 30400 + 1008000 = 1038400J = 1038,4 (kJ)

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close