Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 1 - Vật lí 8

giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 1 - Vật lí 8

Quảng cáo

Đề bài

Câu 1. Có một ô tô đang chạy trên đường. Trong các câu mô tả sau đây, câu nào không đúng?

A. Ôtô chuyển động so với mặt đường.

B. Ôtô đứng yên so với người lái xe.

C. Ôtô chuyển động so với người lái xe.

D. Ôtô chuyển động so với cây bên đường.

Câu 2. Quỹ đạo chuyển động của một vật là

A. đường mà vật chuyển động vạch ra trong không gian.

B. đường thẳng vật chuyển động vạch ra trong không gian.

C. đường tròn vật chuyển động vạch ra trong không gian.

D. đường cong vật chuyển động vạch ra trong không gian.

Câu 3. Một canô đi xuôi dòng nước từ địa điểm A đến B hết 30 phút. Nếu canô đi ngược dòng nước từ B về A thì hết 45 phút. Nếu canô tắt máy trôi theo dòng nước thì thời gian đi từ A đến B là

A. 1,5 h               B. 2,5 h             

C. 2 h                  D. 3 h

Câu 4. Một viên bi lăn trên mặt bàn nhẵn, phẳng nằm ngang. Coi ma sát và sức cản của không khí là không đáng kể. Phương án nào dưới đây là đúng?

A. Tổng các lực tác dụng lên viên bi là bằng không.

B. Quỹ đạo chuyển động của viên bi là tròn.

C. Trọng lực đã làm cho viên bi chuyển động.

D. Lực tác dụng của mặt bàn lên viên bi đã làm cho viên bi chuyển động.

Câu 5. Mặt lốp ô tô, xe máy, xe đạp có khía rãnh để

A. tăng ma sát             B. giảm ma sát    

C. tăng quán tính         D. giảm quán tính

B. TỰ LUẬN.

Câu 6. Ngồi trên chiếc xe đạp đang chạy, em hãy cho biết:

a) Các bộ phận nào của xe chuyển động theo quỹ đạo thẳng?

b) Các bộ phận nào của xe chuyển động theo quỹ đạo tròn?

Câu 7. Cho 1 ví dụ về ma sát có hại và 1 ví dụ về ma sát có lợi?

Lời giải chi tiết

1

2

3

4

5

C

A

D

A

A

Câu 1:

Chọn C

Câu 2:

Chọn A

Câu 3:

Gọi s là độ dài quãng đường AB

\({v_{cn}}\) là vận tốc của cano khi nước lặng yên

\({v_n}\) là vận tốc dòng nước

Đổi \(\left\{ \begin{array}{l}{t_1} = 30ph = 0,5h\\{t_2} = 45ph = 0,75h\end{array} \right.\)

Ta có:

Khi cano đi xuôi dòng:

\(s = \left( {{v_{cn}} + {v_n}} \right).0,5 \Rightarrow \left( {{v_{cn}} + {v_n}} \right) = \frac{s}{{0,5}}\)  (1)

Khi cano đi ngược dòng:

\(s = \left( {{v_{cn}} - {v_n}} \right).0,75 \Rightarrow \left( {{v_{cn}} - {v_n}} \right) = \frac{s}{{0,75}}\)  (2)

Khi cano tắt máy trôi theo dòng nước:

\(s = {v_n}.t \Rightarrow t = \frac{s}{{{v_n}}}\)  (3)

Từ (1) và (2) ta có:

\({v_n} = \frac{1}{2}\left( {\frac{s}{{0,5}} - \frac{s}{{0,75}}} \right)\) thế vào (3) ta được:

\(t = \frac{{2.0,5.0,75}}{{0,75 - 0,5}} = 3h\)

Chọn D

Câu 4:

Chọn A

Câu 6.

a) Khung xe, và phần dây xích khi chưa ăn vào các đĩa, chuyển độns theo đường thẳng.

b) Bánh xe, bàn đạp, đầu mút của tay lái ... chuyển động theo đường tròn.

Câu 7.

+ Ma sát có hại: ma sát giữa các trục quay, làm cản trở chuyển động của bánh xe, máy móc.

+ Ma sát có lợi: ma sát giữa má phanh và trục hoặc vành xe để hãm các xe cộ khi phanh

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close