Câu hỏi 1 - Mục 3 - Bài học 23 - Trang 80 SGK Địa lí 8

Để học tốt môn Địa lí Việt Nam, các em cần làm gì?

Quảng cáo

Đề bài

Để học tốt môn Địa lí Việt Nam, các em cần làm gì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng.

Liên hệ.

Lời giải chi tiết

Để học tốt môn Địa lí Việt Nam, các em cần:

- Đọc kĩ, hiểu và làm tốt các bài tập trong sách giáo khoa.

- Làm giàu thêm vốn hiểu biết của mình bằng việc sưu tầm tư liệu, khảo sát thực tế, sinh hoạt tập thể ngoài trời, du lịch...

- Khai thác tốt các lược đồ, biểu đồ, bảng số liệu... trong sách giáo khoa.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài