Sự hình thành các bể than cho biết khí hậu và thực vật ở nước ta vào giai đoạn này như thế nào?

Giải bài tập Câu hỏi 1 - Mục 2 -Tiết học 25 - Trang 93 - SGK Địa lí 8

Quảng cáo

Đề bài

Sự hình thành các bể than cho biết khí hậu và thực vật ở nước ta vào giai đoạn này như thế nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phân tích.

Lời giải chi tiết

- Các mỏ than đá lớn ở nước ta có tuổi Trung sinh. Chúng cho biết khí hậu lúc đó rất nóng ẩm, rừng cây phát triển mạnh mẽ. Điều này thúc đẩy quá trình phân hủy xác sinh vật và hóa than diễn ra mạnh mẽ.

- Các loài thực vật hóa than cho biết các loài thực vật thống trị lúc đó là các họ dương xỉ và cây hạt trần.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close