Tìm trên hình 25.1 các mảng nền hình thành vào giai đoạn Cổ sinh và Trung sinh?

Tìm trên hình 25.1 các mảng nền hình thành vào giai đoạn Cổ sinh và Trung sinh?

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Tìm trên hình 25.1 các mảng nền hình thành vào giai đoạn Cổ sinh và Trung sinh?

Lời giải chi tiết

- Các mảng nền hình thành vào Cổ sinh: Đông Bắc, Trường Sơn Bắc, Đông Nam Bộ.

- Các mảng nền hình thành vào Trung sinh: sông Đà.

loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải