Câu C3 trang 9 SGK Vật lý lớp 10 Nâng Cao

Có thể lấy gốc thời gian bất kì để đo kỉ lục chạy được không ?

Quảng cáo

Đề bài

Có thể lấy gốc thời gian bất kì để đo kỉ lục chạy được không ?

Lời giải chi tiết

Có thể lấy gốc thời gian bất kì để đo kỉ lục chạy vì khoảng thời gian không phụ thuộc vào việc chọn mốc thời gian.

Khi đo thời gian chạy, người ta chọn mốc thời gian trùng với thời điểm bắt đầu xuất phát. Nếu lấy mốc thời gian bất kì để đo thời gian chạy đều được, khi đó phải tính thời điểm xuất phát so với mốc.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài