Câu C3 trang 31 SGK Vật lý 10 Nâng Cao

Hãy xác định yếu tố của vectơ gia tốc rơi tự do

Quảng cáo

Hãy xác định yếu tố của vectơ gia tốc rơi tự do

Giải :

Các yếu tốc của vectơ gia tốc rơi tự do \(\overrightarrow g \):

   - Điểm đặt tại vật ;

   - Phương thẳng đứng , chiều hướng xuống ;

   - Độ dài tỉ lệ với độ lớn của g ( theo kết quả thí nghiệm trong bảng 1 thì \(g \approx 9,75\,m/{s^2}\))

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 6. Sự rơi tự do
Gửi bài