Câu C3 trang 303 SGK Vật lí 10 nâng cao.

Hiệu năng

Quảng cáo

Đề bài

Hiệu năng của máy lạnh có thể lớn hơn 1 hay không?

Lời giải chi tiết

Hiệu năng của máy lạnh có thể lớn hơn 1 vì \({Q_2}\) có thể lớn hơn \(\left| A \right|\), và thực tế hiệu năng của máy lạnh luôn lớn hơn 1

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài