Câu C3 trang 254 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Hãy nêu thêm ví dụ

Quảng cáo

Đề bài

Hãy nêu thêm ví dụ về biến dạng của vật rắn vượt quá giới hạn đàn hồi

Lời giải chi tiết

-  Lò xo bị kéo dãn quá không lấy lại được kích thước ban đầu nữa.

-  Cái ghế băng bị thấp ở giữa ghế đã bị uốn biến dạng dẻo so với lúc mới làm.

-  Dập búa làm đinh cong đi, đinh bị biến dạng dẻo.

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close