Câu C2 trang 8 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Tọa độ của một điểm phụ thuộc gốc O được chọn không. Bảng giờ tàu Thống nhất Bắc Nam S1

Quảng cáo

Đề bài

Tọa độ của một điểm có phụ thuộc gốc O được chọn không?

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Tọa độ của một điểm có phụ thuộc gốc tọa độ O.

Ví dụ: Một chất điểm chuyển động trên trục Ox:

- Nếu lấy O là gốc tọa độ trùng với vị trí xuất phát ban đầu tại A thì khi đó vật có tọa độ xA = 0.

- Nếu lấy O là gốc tọa độ trùng với vị trí cách xuất phát ban đầu tại A về bên phải 60m thì khi đó vật có tọa độ xA = -60m.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close