Câu C2 trang 77 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Hãy giải thích kết luận ở bài 6 về giá trị của gia tốc rơi tự do.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy giải thích kết luận ở bài 6 về giá trị của gia tốc rơi tự do.

Lời giải chi tiết

Từ công thức \(g = {{GM} \over {{{(R + h)}^2}}}\) ta thấy gia tốc rơi tự do g phụ thuộc vào độ cao h của vật so với mặt đất.

Các vật ở cùng một nơi trên Trái Đất (R như nhau ) và ở gần mặt đất (\(h \le R\) nên coi \(h \approx 0\)) phải có cùng một gia tốc rơi tự do \(g = {{GM} \over {{R^2}}}\).

Loigiaihay.com

 • Câu C3 trang 77 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

  Vì sao ta thường chỉ chú ý đến trường hấp dẫn xung quanh những vật thể có khối lượng rất lớn ( Mặt Trời ,Trái Đất ...) ?

 • Bài 1 trang 78 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

  Hãy chọn câu đúng : Khi khối lượng của hai vật và khoảng cách giữa chúng đều tăng lên gấp đôi thì lực hấp dẫn giữa chúng có độ lớn

 • Bài 2 trang 79 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

  Hãy chọn câu đúng Lực hấp dẫn do một hòn đá ở trên mặt đất tác dụng vào Trái Đất thì có độ lớn

 • Bài 3 trang 79 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

  Câu nào sau đây là đúng khi nói về lực hấp dẫn do Trái Đất tác dụng lên Mặt Trăng và do Mặt Trăng tác dụng lên Trái Đất ?

 • Bài 4 trang 79 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

  Hãy tra cứu Bảng Những số liệu chính về 8 hành tinh của hệ Mặt Trời (bài 40) để tính gia tốc rơi tự do trên bề mặt của Hỏa tinh, Kim tinh, Mộc tinh. Biết gia tốc rơi tự do ở bề mặt Trái Đất là 9,81 m/s2.

Quảng cáo
close