Câu C1 trang 77 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Vì sao ta không nhận thấy lực hấp dẫn giữa các vật thể thông thường ?

Quảng cáo

Đề bài

Vì sao ta không nhận thấy lực hấp dẫn giữa các vật thể thông thường ?

Lời giải chi tiết

\({F_{hd}} = G{{{m_1}{m_2}} \over {{r^2}}};G = 6,{67.10^{ - 11}}N{m^2}/k{g^2}\)

 

G quá nhỏ; m1, m2 cũng nhỏ nên \({F_{hd}} \approx 0 =  > {F_{hd}}\) này hầu như không gây tác động gì đối với các vật thể thông thường quanh ta.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close