Câu C1 trang 7 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Hãy so sánh kích thước của Trái Đất với bán kính quỹ đạo quanh mặt trời nó . Biết : RTD =6400 km ; Rqđ = 150 000 km

Quảng cáo

Đề bài

Hãy so sánh kích thước của Trái Đất với bán kính quỹ đạo quanh mặt trời nó. Biết: RTĐ  = 6400km; Rqđ = 150000000 km

Có thể coi Trái Đất là một chất điểm trong chuyển động trên quỹ đạo quanh mặt trời không?

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

\({{{\rm{Rtd}}} \over {{\rm{Rqd}}}}{\rm{ = }}{{{\rm{6400}}} \over {{\rm{150000000}}}} \approx {\rm{0,0000427}}\)

\({{{\rm{Đường}}\,{\rm{kính}}\,{\rm{trái}}\,{\rm{đất}}} \over {{\rm{Độ}}\,{\rm{dài}}\,{\rm{quỹ}}\,{\rm{đạo}}}}{\rm{ = }}{{{\rm{2}}{\rm{.6400}}} \over {{\rm{2}}{\rm{.3,14}}{\rm{.15}}\,{\rm{00}}\,{\rm{00}}\,{\rm{000}}}}{\rm{ = 0,0000136}}\)

Đường kính Trái Đất << Quãng đường đi của nó nên có thể coi Trái Đất là chất điểm trong chuyển động quanh Mặt trời

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close