Câu C1 trang 67 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Dựa vào hình 15.1 hãy nhận xét xem gia tốc của một vật phụ thuộc vào những yếu tố gì ?

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào hình 15.1 hãy nhận xét xem gia tốc của một vật phụ thuộc vào những yếu tố gì ?

 

Lời giải chi tiết

H15.1 a, xe nhẹ , lực \(\overrightarrow F \)nhỏ đã gây được gia tốc \(\overrightarrow a \)nhất định cùng hướng \(\overrightarrow F \).

H15.1 c, xe nặng , lực \(\overrightarrow F \) lớn mới gây được gia tốc \(\overrightarrow a \) như thế.

H15.1.b, xe nhẹ, lực \(\overrightarrow F \)lớn gây được gia tốc \(\overrightarrow a \)lớn.

Suy ra : Gia tốc của một vật phụ thuộc vào lực tác dụng lên vật và khối lượng của vật.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close