Câu C1 trang 259 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Hãy nhắc lại sự mô tả cấu trúc trật tự gần ( xem mục 4. Bài 50)

Quảng cáo

Hãy nhắc lại sự mô tả cấu trúc trật tự gần ( xem mục 4. Bài 50)

Giải

Xét trong một phạm vi hẹp ( trong một khoảng thời gian ) thì các hạt cũng được sắp xếp theo một trật tự nào đó. Nhưng xét trong một phạm vi lớn hơm thì trật tự đó không còn giữa được nữa – sắp xếp như thế gọi là sắp xếp theo “trật tự gần”

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài