Câu C1 trang 209 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Đo áp suất tĩnh

Quảng cáo

Đo áp suất tĩnh , áp suất đọng của một dòng chảy như thế nào ?

Giải

Đặt ống thủy tinh hình trụ sao cho miệng ống song song với dòng chảy thì áp suất tĩnh \({p_{tp}} = \rho g{h_1}\)

Đặt ống thủy tinh trụ có đoạn cong sao cho miệng ống vuông góc với dòng chảy thì áp suất toàn phần

\({p_{tp}} = \rho g{h_2}\)

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài