Câu C1 trang 125 SGK Vật lý 10 Nâng Cao

Trọng tâm O của vòng nhẫn ở đâu ?

Quảng cáo

Trọng tâm O của vòng nhẫn ở đâu ?

Giải :

Trọng tâm G của vòng nhẫn trùng với tâm O của vòng nhẫn.

loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài