Bài 1.70 trang 24 SBT Giải tích 12 Nâng cao

Giải bài 1.70 trang 24 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao. Cho hàm số f có đạo hàm là ...

Quảng cáo

Đề bài

Cho hàm số f có đạo hàm là \(f'(x) = x{(x + 1)^2}{(x - 2)^4}\) với mọi \(x\in R\)

Số điểm cực tiểu của hàm số f là

(A) 0                                        (B) 2

(C) 3                                        (D) 1

Lời giải chi tiết

Chọn đáp án D.

Từ bảng xét dấu ta thấy đạo hàm chỉ đổi dấu từ âm sang dương qua điểm \(x=0\) nên \(x=0\) là điểm cực tiểu duy nhất của hàm số.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài