Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 5 SBT Hình học 12 Nâng cao

  Giải bài 1 trang 5 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Khối lập phương là một khối đa diện có 6 mặt là hình vuông...

 • pic

  Bài 2 trang 5 SBT Hình học 12 Nâng cao

  Giải bài 2 trang 5 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Hãy dùng 4 mặt phẳng để chia một khối tứ diện đã cho thành 9 khối tứ diện.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 5 SBT Hình học 12 Nâng cao

  Giải bài 3 trang 5 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Mỗi lần cưa, máy cưa có thể cưa một hay nhiều tấm gỗ theo một mặt phẳng. ..

 • pic

  Bài 4 trang 5 SBT Hình học 12 Nâng cao

  Giải bài 4 trang 5 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Có hay không các khối đa diện với các mặt là tam giác đều và số mặt là số chẵn tùy ý lớn hơn 2?

Gửi bài Gửi bài