Bài 2 trang 5 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 2 trang 5 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Hãy dùng 4 mặt phẳng để chia một khối tứ diện đã cho thành 9 khối tứ diện.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy dùng 4 mặt phẳng để chia một khối tứ diện đã cho thành 9 khối tứ diện.

Lời giải chi tiết

Giả sử ABCD là khối tứ diện đã cho.

Chia cạnh AB thành ba đoạn thẳng bởi các điểm chia M và M', chia cạnh CD thành ba đoạn thẳng bởi các điểm N và N.

Khi đó 4 mặt phẳng (ABN), (ABN'), (CDM), (CDM') sẽ phân chia khối tứ diện ABCD thành 9 khối tứ diện.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài