Bài 3 trang 5 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 3 trang 5 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Mỗi lần cưa, máy cưa có thể cưa một hay nhiều tấm gỗ theo một mặt phẳng. ..

Quảng cáo

Đề bài

Mỗi lần cưa, máy cưa có thể cưa một hay nhiều tấm gỗ theo một mặt phẳng. Người ta muốn cưa một khối gỗ hình lập phương thành 27 khối lập phương bằng nhau. Có thể dùng ít hơn 6 lần cưa hay không?

Lời giải chi tiết

Không thể ít hơn 6 lần cưa vì trong 27 hình lập phương được cưa ra, có hình lập phương “ chính giữa” mà 6 mặt của nó đều phải cưa theo 6 lần khác nhau.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close