Bài 1.74 trang 25 SBT Giải tích 12 Nâng cao

Giải bài 1.74 trang 25 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao. Đồ thị hàm số ...

Quảng cáo

Đề bài

Đồ thị hàm số \(y = {x^3} - 3x\) cắt

(A) Đường thẳng y = 3 tại hai điểm

(B) Đường thẳng y = -4 tại hai điểm

(C) Đường thẳng \(y = {5 \over 3}\) tại ba điểm

(D) Trục hoành tại một điểm

Lời giải chi tiết

Chọn đáp án C.

Sử dụng máy tính bỏ túi kiếm tra nghiệm của các phương trình:

+) \({x^3} - 3x = 3\) có 1 nghiệm nên A sai.

+) \({x^3} - 3x =  - 4\) có 1 nghiệm nên B sai.

+) \({x^3} - 3x = \frac{5}{3}\) có 3 nghiệm nên C đúng.

+) \({x^3} - 3x = 0\) có 3 nghiệm nên D sai.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài