Bài 1.71 trang 25 SBT Giải tích 12 Nâng cao

Giải bài 1.71 trang 25 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao. Đường thẳng y = 3x + m ...

Quảng cáo

Đề bài

Đường thẳng y = 3x + m là tiếp tuyến của đường cong \(y = {x^3} + 2\) khi m bằng

(A) 1 hoặc -1                         (B) 4 hoặc 0

(C) 2 hoặc -2                         (D) 3 hoặc -3

Lời giải chi tiết

\(y' = 3{x^2} = 3 \Leftrightarrow x =  \pm 1\)

Hai phương trình tiếp tuyến cần tìm là:

\(y=3x\) và \(y=3x+4\)

Chọn đáp án B

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài