Bài 1.69 trang 24 SBT Giải tích 12 Nâng cao

Giải bài 1.69 trang 24 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao. Giá trị lớn nhất của hàm số ...

Quảng cáo

Đề bài

Giá trị lớn nhất của hàm số \(f(x) =  - 4\sqrt {3 - x} \)

(A) 3                                        (B) -3

(C) 0                                        (D) -4

Lời giải chi tiết

Chọn đáp án C.

Ta có:

\(\begin{array}{l}\sqrt {3 - x}  \ge 0,\forall x \le 3\\ \Rightarrow  - 4\sqrt {3 - x}  \le 0,\forall x \le 3\\ \Rightarrow y \le 0,\forall x \le 3\end{array}\)

Dấu “=” xảy ra khi \(x = 3\) nên hàm số đạt GTLN bằng \(0\) khi \(x = 3\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài