Bài tập 9 trang 99 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho hàm số

Quảng cáo

Đề bài

Cho hàm số \(y = f\left( x \right) =  - {x^2} + 1.\(Hãy tính: \(f( - 3);\,\,f( - 2);\,\,f( - 1);\,\,f(0);\,\,f(1).\)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & y = f(x) =  - {x^2} + 1  \cr  & f( - 3) =  - {( - 3)^2} + 1 =  - 9 + 1 =  - 8  \cr  & f( - 2) =  - {( - 2)^2} + 1 =  - 4 + 1 =  - 3  \cr  & f( - 1) =  - {( - 1)^2} + 1 =  - 1 + 1 = 0  \cr  & f(0) =  - {(0)^2} + 1 = 0 + 1 = 1  \cr  & f(1) =  - {(1)^2} + 1 =  - 1 + 1 = 0 \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close