Bài tập 13 trang 99 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Một người đi bộ chuyển động đều trên đường thẳng với vận tốc 3 km/h. Gọi s (km) là quãng đường đi được trong t (giờ).

Quảng cáo

Đề bài

Một người đi bộ chuyển động đều trên đường thẳng với vận tốc 3 km/h. Gọi s (km) là quãng đường đi được trong t (giờ).

a) Lập công thức tính s theo t.

b) Vẽ đồ thị của hàm số s theo biến số t.

Lời giải chi tiết

a)Với cùng một quãng đường , vận tốc và thời gian là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên s = v.t = 3.t

b) Đồ thị hàm số s = 3.t là đường thẳng đi qua hai điểm O(0; 0) và A(1; 3)

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
Xem thêm tại đây: Ôn tập chương 2
Gửi bài