Bài tập 12 trang 99 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tìm hàm số y = f(x) có đồ thị đường thẳng đi qua hai điểm A(2 ; -6), B(-1 ; 3).

Quảng cáo

Đề bài

Tìm hàm số y = f(x) có đồ thị đường thẳng đi qua hai điểm A(2 ; -6), B(-1 ; 3).

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Nhìn vào hình ta thấy đồ thị hàm số y = f(x) là một đường thẳng đi qua điểm A(2; -6), B(-1;3) và gốc tọa độ O(0; 0)

Do đó hàm số y = f(x) có dạng y = ax

Khi y = -6 thì x = 2, nên \(a = {y \over x} = {{ - 6} \over 2} =  - 3.\)  Vậy y = -3x

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close