Bài tập 8 trang 99 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho hàm số

Quảng cáo

Đề bài

Cho hàm số \(y = f\left( x \right) = 3{x^2} - 4.\) Hãy tính: \(f( - 3);\,\,f( - 2);\,\,f( - 1);\,\,f(0);\,\,f(1).\)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & y = f(x) = 3{x^2} - 4  \cr  & f( - 3) = 3.{( - 3)^2} - 4 = 3.9 - 4 = 23  \cr  & f( - 2) = 3.{( - 2)^2} - 4 = 3.4 - 4 = 8  \cr  & f( - 1) = 3.{( - 1)^2} - 4 = 3.1 - 4 =  - 1  \cr  & f(0) = {3.0^2} - 4 = 0 - 4 =  - 4  \cr  & f(1) = {3.1^2} - 4 = 3 - 4 =  - 1 \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close