Bài tập 7 trang 99 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho hàm số

Quảng cáo

Đề bài

Cho hàm số \(y = f\left( x \right) = {5 \over {4x}}\)

a) Tính \(f\left( {{1 \over 5}} \right);\,\,f\left( { - 5} \right);\,\,f\left( {{4 \over 5}} \right)\)

b) Hãy điền các giá trị tương ứng của hàm số vào bảng sau:

x

-3

-2

-1

\( - {1 \over 2}\)

\({1 \over 4}\)

1

2

\(f(x) = {5 \over {4x}}\)

 

 

 

 

 

 

 

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & y = f(x) = {5 \over {4x}}  \cr  & a)f\left( {{1 \over 5}} \right) = {5 \over {4.{1 \over 5}}} = {{25} \over 4}  \cr  & f( - 5) = {5 \over {4.( - 5)}} =  - {1 \over 4}  \cr  & f\left( {{4 \over 5}} \right) = {5 \over {4.{4 \over 5}}} = {{25} \over {16}}  \cr  & b) \cr} \)

x

-3

-2

-1

\( - {1 \over 2}\)

\({1 \over 4}\)

1

2

\(f(x) = {5 \over {4x}}\)

\( - {5 \over {12}}\)

\( - {5 \over 8}\)

\( - {5 \over 4}\)

\( - {5 \over 2}\)

5

\({5 \over 4}\)

\({5 \over 8}\)

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close