Bài tập 3 trang 64 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Sắp xếp các đơn thức sau thành từng nhóm đơn thức đồng dạng:

Quảng cáo

Đề bài

Sắp xếp các đơn thức sau thành từng nhóm đơn thức đồng dạng:

\(\eqalign{  & 3{x^{21}}{y^3}\,\,;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,5{x^2}y\,\,;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,100x{y^2}  \cr  & {x^{21}}{y^3}\,\,;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,3{x^2}y\,\,;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, - 3x{y^2} \cr}\)

Lời giải chi tiết

Nhóm 1: \(3{x^{21}}{y^3}\,;{x^{21}}{y^3}\,\)

Nhóm 2: \(0,5{x^2}y;\,3{x^2}y\)

Nhóm 3: \(100x{y^2};\, - 3x{y^2}.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close