Bài tập 4 trang 64 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Hãy cho biết phần hệ số và phần biến của mỗi đơn thức sau:

Quảng cáo

Đề bài

Hãy cho biết phần hệ số và phần biến của mỗi đơn thức sau:

\(\eqalign{  & a)\,\, - 2{x^4}{z^3}  \cr  & b)\,\, - {2 \over 3}x{y^3}  \cr  & c)\,\,0,25{x^3}{y^6}{z^3} \cr}\)

Lời giải chi tiết

a) Đơn thức -2x4z3 có hệ số là -2 và phần biến là x4z3

b) Đơn thức \( - {2 \over 3}x{y^3}\) có hệ số là \( - {2 \over 3}\)  và phần biến là xy3

c) Đơn thức \(0,25{x^3}{y^6}{z^3}\) có hệ số là 0,25  và phần biến là \({x^3}{y^6}{z^3}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close