Bài tập 5 trang 64 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Hãy nhân các đơn thức ở hàng cột tương ứng, rồi điền kết quả đã thu gọn vào các ô trống trong bảng sau:

Quảng cáo

Đề bài

Hãy nhân các đơn thức ở hàng cột tương ứng, rồi điền kết quả đã thu gọn vào các ô trống trong bảng sau:

 

10

-x3y4

0,5x2y3

0

0,2x3y

 

 

 

 

\({1 \over 2}x{y^2}\)

 

 

 

 

3yz2

 

 

 

 

Lời giải chi tiết

 

10

-x3y4

0,5x2y3

0

-0,2x3y

-2x3y

0,2x6y5

-0,1x5y4

0

\({1 \over 2}x{y^2}\)

5xy2

\( - {1 \over 2}{x^4}{y^6}\)

\({1 \over 4}{x^3}{y^5}\)

0

3yz2

30yz2

-3x3y5z2

1,5x2y4z2

0

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close