Bài tập 8 trang 64 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Tính tổng và hiệu của hai đơn thức

Quảng cáo

Đề bài

Tính tổng và hiệu của hai đơn thức -2x3y2 và 5x3y2

Lời giải chi tiết

Tổng của hai đơn thức -2x3y2 và 5x3y2 là -2x3y2 + 5x3y2 = (-2 +5)x3y2 = 3x3y2

Hiệu của hai đơn thức -2x3y2 và 5x3y2 là -2x3y2 - 5x3y2 = (-2 -5)x3y2 = -7x3y2

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close