Bài tập 7 trang 64 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Sắp xếp các đơn thức sau thành từng nhóm các đơn thức đồng dạng:

Quảng cáo

Đề bài

Sắp xếp các đơn thức sau thành từng nhóm các đơn thức đồng dạng:

\(\eqalign{  &  - 3{x^3}{y^5}\,\,;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, - 0,3{x^2}y\,\,;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,7x{y^2}z  \cr  & 2{x^3}{y^5}\,\,;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,4{x^2}y\,\,;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, - 3x{y^2}z \cr}\)

Lời giải chi tiết

 Nhóm 1: \( - 3{x^3}{y^5};2{x^3}{y^5}\)

Nhóm 2: \( - 0,3{x^2}y;4{x^2}y\)

Nhóm 3: \(7x{y^2}z; - 3x{y^2}z\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài