Bài tập 10 trang 64 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Thu gọn các biểu thức sau:

Quảng cáo

Đề bài

Thu gọn các biểu thức sau:

\(\eqalign{  & a)\,\, - 1,2xy + 3xy - {1 \over 2}xy  \cr  & b)\,\,{a^2}{b^3}c - 3{a^2}{b^3}c + 2{a^2}{b^3}c  \cr  & c)\,\,uv - vu + uv + {1 \over 2}uv  \cr  & d)\,\,xyz + yxz - 2zyx \cr}\)

Lời giải chi tiết

\(a)\,\, - 1,2xy + 3xy - {1 \over 2}xy = ( - 1,2 + 3 - {1 \over 2})xy = 1,3xy\)

\(b)\,\,{a^2}{b^3}c - 3{a^2}{b^3}c + 2{a^2}{b^3}c = (1 - 3 + 2){a^2}{b^3}c = 0.{a^2}{b^3}c = 0\)

\(c)\,\,uv - vu + uv + {1 \over 2}uv = (1 - 1 + 1 + {1 \over 2})uv = {3 \over 2}uv\)

d) \(xyz + yxz – 2zyx = xyz + xyz – 2xyz = (1 + 1 – 2)xyz = 0\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close