Bài tập 2 trang 64 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Hãy sắp xếp và rút gọn hai đơn thức sau:

Quảng cáo

Đề bài

Hãy sắp xếp và rút gọn hai đơn thức sau:

\(\eqalign{  & a)\,\,12zy{x^3}{y^2}xy  \cr  & b)\,\,5yxz{x^2}{y^3}x \cr}\)

Lời giải chi tiết

a) 12zyx3y2xy = 12zyy2yx3x (sắp xếp biến y)

= 12zy4x4 (thực hiện phép toán nhân)

= 12x4y4z (viết các biến theo thứ tự bảng chữ cái)

b) 5yxzx2y3x = 5yy3xx2xz (sắp xếp biến y,z)

= 5y4x4z (thực hiện phép toán nhân)

= 5x4y4z (viết các biến theo thứ tự bảng chữ cái)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close