Bài tập 1 trang 64 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức:

Quảng cáo

Đề bài

Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức:

\(\eqalign{  & a)\,\,{x^3}\left( {x - 1} \right)  \cr  & b)\,\, - {2 \over 3}xy{z^2}  \cr  & c)\,\,5  \cr  & d)\,\,2 - {x^2}  \cr  & e)\,\,4{x^2}yzx \cr}\)

Lời giải chi tiết

Đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm một số, hoặc một biến, hoặc một tích giữa các số và các biến. Do đó biểu thức ở câu b, c, e là đơn thức.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close