Bài tập 1 trang 120 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Hãy điền số thích hợp vào chỗ trống trong các đẳng thức sau (hình 61) :

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền số thích hợp vào chỗ trống trong các đẳng thức sau (hình 61) :

EG = …EM ; GM = ….EM ; GM = …EG

FG = …GN ; FN = ….GN ; FN = ….FG.

 

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

\(EG = {2 \over 3}EM;GM = {1 \over 3}EM;GM = {1 \over 2}EG;FG = 2GN;FN = 3GN;FN = {3 \over 2}FG.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close