Bài C7 trang 81 SGK Vật lí 8

Giọt nước màu dịch chuyển về đầu B chứng tỏ điều gì ?

Quảng cáo

Đề bài

Giọt nước màu dịch chuyển về đầu B chứng tỏ điều gì ?

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Giọt nước màu dịch chuyển về đầu B chứng tỏ không khí trong bình đã nhận được nhiệt, nóng lên và nở ra.

Quảng cáo
close