Bài C7 trang 81 SGK Vật lí 8

Giọt nước màu dịch chuyển về đầu B chứng tỏ điều gì ?

Quảng cáo

Đề bài

Giọt nước màu dịch chuyển về đầu B chứng tỏ điều gì ?

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Giọt nước màu dịch chuyển về đầu B chứng tỏ không khí trong bình đã nhận được nhiệt, nóng lên và nở ra.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close