Bài C5 trang 56 SGK Vật lí 8

Từ kết quả thí nghiệm hãy tìm từ thích hợp...

Quảng cáo

Đề bài

Từ kết quả thí nghiệm hãy tìm từ thích hợp cho chỗ trống của kết luận: Một vật chuyển động có khả năng ......... tức là có cơ năng.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Một vật chuyển động có khả năng sinh công tức là có cơ năng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close