Bài C3 trang 18 SGK Vật lí 8

Đặt thêm một quả nặng A' lên quả cân A (H.5.3b). Tại sao quả cân A cùng với A' sẽ chuyển động nhanh dần ?

Quảng cáo

Đề bài

Đặt thêm một quả nặng A' lên quả cân A (H.5.3b). Tại sao quả cân A cùng với A' sẽ chuyển động nhanh dần ?

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

- Khi chưa đặt vật A' lên trên A thì trọng lượng  PA bằng lực căng dây T làm cho quả cân A đứng yên.

- Đặt thêm vật nặng A’ lên A, lúc này \(P_A+P_{A'}\) lớn hơn T nên vật A, A’ chuyển động nhanh dần đi xuống, B chuyển động đi lên.

Loigiaihay.com

 • Bài C4 trang 18 SGK Vật lí 8

  Giải bài C4 trang 18 SGK Vật lí 8. Khi quả cân A chuyển động quanh lỗ K thì vật nặng A' bị giữ lại ( H.5.3c,d).

 • Bài C5 trang 19 SGK Vật lí 8

  Giải bài C5 trang 19 SGK Vật lí 8. Hãy đo quãng đường đi được của quả cân A sau mỗi khoảng thời gian 2 giây, ghi vào bảng 5.1 và tính vận tốc của A.

 • Bài C6 trang 19 SGK Vật lí 8

  Búp bê đang đứng yên trên xe. Bất chợt đẩy xe chuyển động về phía trước (H.5.4)Hỏi búp bê sẽ ngã về phía nào ? Tại sao ?

 • Bài C7 trang 19 SGK Vật lí 8

  Giải bài C7 trang 19 SGK Vật lí 8. Đẩy cho xe và búp bê cùng chuyển động rồi bất chợt xe dừng lại. Hỏi búp bê sẽ ngã về phía nào ? Tại sao ?

 • Bài C8 trang 20 SGK Vật lí 8

  Giải bài C8 trang 19 SGK Vật lí 8. Hãy dùng khái niệm quán tính để giải thích các hiện tượng sau đây...

Quảng cáo
close