Bài C1 trang 17 SGK Vật lí 8

Hãy kể tên và biểu diễn các lực tác dụng lên quyển sách , quả cầu, quả bóng có trọng lượng lần lượt là 3N ; 0,5N ; 5N, bằng các...

Quảng cáo

Đề bài

Hãy kể tên và biểu diễn các lực tác dụng lên quyển sách, quả cầu, quả bóng có trọng lượng lần lượt là 3N ; 0,5N ; 5N, bằng các vectơ lực. Nhận xét về điểm đặt, cường độ, phương, chiều của hai lực cân bằng.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lực là một đại lượng vecto được biểu diễn bằng một mũi tên có:

 + Gốc là điểm đặt của lực.

 + Phương, chiều trùng với phương, chiều của lực.

 + Độ dài biểu thị cường độ của lực theo tỉ xích cho trước.

Lời giải chi tiết

a) Hai lực tác dụng lên quyển sách có trọng lượng 3N là: trọng lực \(\overrightarrow{P}\) , lực nâng \(\overrightarrow{Q}\) của mặt bàn (gọi là phản lực) (hình vẽ).

b) Hai lực tác dụng lên quả cầu có trọng lượng 0,5N là : trọng lực \(\overrightarrow{P}\) và lực căng \(\overrightarrow{T}\) của dây treo (hình vẽ).

c) Hai lực tác dụng lên quả bóng có trọng lượng 5N là : trọng lực \(\overrightarrow{P}\) và và lực đẩy \(\overrightarrow{Q}\) của mặt sân (hình vẽ).

Nhận xét: Mỗi cặp lực này là hai lực cân bằng. Chúng có cùng điểm đặt (đặt tại tâm của vật), cùng phương thẳng đứng,  cùng độ lớn nhưng ngược chiều.

Loigiaihay.com

 • Bài C2 trang 18 SGK Vật lí 8

  Giải bài C2 trang 18 SGK Vật lí 8. Tại sao quả cân A ban đầu đứng yên ?

 • Bài C3 trang 18 SGK Vật lí 8

  Giải bài C3 trang 18 SGK Vật lí 8. Đặt thêm một quả nặng A' lên quả cân A (H.5.3b). Tại sao quả cân A cùng với A' sẽ chuyển động nhanh dần ?

 • Bài C4 trang 18 SGK Vật lí 8

  Giải bài C4 trang 18 SGK Vật lí 8. Khi quả cân A chuyển động quanh lỗ K thì vật nặng A' bị giữ lại ( H.5.3c,d).

 • Bài C5 trang 19 SGK Vật lí 8

  Giải bài C5 trang 19 SGK Vật lí 8. Hãy đo quãng đường đi được của quả cân A sau mỗi khoảng thời gian 2 giây, ghi vào bảng 5.1 và tính vận tốc của A.

 • Bài C6 trang 19 SGK Vật lí 8

  Búp bê đang đứng yên trên xe. Bất chợt đẩy xe chuyển động về phía trước (H.5.4)Hỏi búp bê sẽ ngã về phía nào ? Tại sao ?

Quảng cáo
close