Bài 8 trang 82 SGK Hoá học 12

Hoà tan hoàn toàn 15,4 gam hỗn hợp Mg và Zn trong dung dịch HCl dư

Quảng cáo

Đề bài

Hoà tan hoàn toàn 15,4 gam hỗn hợp Mg và Zn trong dung dịch HCl dư thấy có 0,6 gam khí H2 bay ra. Khối lượng muối tạo ra trong dung dịch là?

A. 36,7 gam              B. 35,7 gam            

C. 63,7 gam              D. 53,7 gam.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gọi công thức chung của Mg và Zn là M

PTHH: M + 2HCl → MCl2 +H2      

Tính nH2 => nHCl = 2nH2

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:

 mKL + mHCl  = mmuối  + mH2

 

=> mmuối = ? 

Lời giải chi tiết

Cách 1:

Gọi công thức chung của Mg và Zn là M

                       M + 2HCl → MCl2 +H2          

\( n_{H_{2}}\) = \( \dfrac{0,6}{2}\) = 0,3 (mol) => nHCl =2nH2 = 0,6 mol

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:

                      mkim loại + mHCl = mmuối + \( m_{H_{2}}\)

=> mmuối = 15,4 +  0,6.36,5 - 0,6 = 36,7 (gam)

Cách 2:

Số mol H2 là \({n_{{H_2}}} = \dfrac{{0,6}}{2} = 0,3\,\,mol\)

PTHH:

\(Mg + 2HCl \to MgC{l_2} + {H_2}\)

\(Zn + 2HCl \to ZnC{l_2} + {H_2}\)

Gọi x và y lần lượt là số mol của Mg và Zn trong dung dịch (x, y > 0)

\(\left\{ \begin{array}{l}{n_{{H_2}}} = x + y = 0,3\,\,mol\\{m_{hh}} = 24{\rm{x}} + 65y = 15,4\end{array} \right.\)

Khối lượng muối là m = x(24 + 71) + y(65 + 71)

\( \to\) m = 24x + 65y + 71(x + y) = 15,4 + 71.0,3 = 36,7 gam

Đáp án A

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close