Bài 6 trang 97 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Một quả cầu có khối lượng m = 2 kg treo vào đầu mỗi sợi dây chỉ chịu được lực căng tối đa Tm = 28 N. Hỏi có thể kéo dây đi lên phía trên với gia tốc lớn nhất là bao nhiêu mà dây chưa đứt ?

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Một quả cầu có khối lượng m = 2 kg treo vào đầu mỗi sợi dây chỉ chịu được lực căng tối đa Tm = 28 N. Hỏi có thể kéo dây đi lên phía trên với gia tốc lớn nhất là bao nhiêu mà dây chưa đứt ?

Lời giải chi tiết

Áp dụng định luật II :

\(a = {{T - P} \over m} = {{T - mg} \over m} = {T \over m} - g =  > T = m(a + g)\)

Điều kiện dây không đứt:

\(\eqalign{  & T \le {T_m}  \cr  &=  > m(a + g) \le {T_m} \cr&=  > a \le {{{T_m}} \over m} - g = {{28} \over 2} - 9,8 =4,2(m/{s^2}) \cr} \)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài