Bài 6 trang 82 SGK Hoá học 12

Cation R+ có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 2p6. Nguyên tử R là

Quảng cáo

Đề bài

Cation R+ có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 2p6. Nguyên tử R là

A. F.                           B. Na.                         

C. K.                          D. Cl.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết lại đầy đủ cấu hình electron của cation R+

=> nguyên tử R

Lời giải chi tiết

Cấu hình electron của R+ : 1s22s22p6

=> Cấu hình electron của R là: 1s22s22p63s1

=> số electron của R = 2+ 2+ 6+ 1 = 11 (e)

=> R là nguyên tố Na

Đáp án B

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close