Bài 6 trang 70 SGK Vật Lý Nâng Cao

Một ô tô không chở hàng có khối lượng 2 tấn , khởi hành với gia tốc0,3 m/s2. Ô tô khi chở hàng khởi hành với gia tốc 0,2 m/s2. Biết rằng hợp lực tác dụng vào ô tô trong hai trường hợp đều bằng nhau. Tính khối lượng của hàng hóa trên xe.

Quảng cáo

Đề bài

Một ô tô không chở hàng có khối lượng 2 tấn , khởi hành với gia tốc0,3 m/s2. Ô tô khi chở hàng khởi hành với gia tốc 0,2 m/s2. Biết rằng hợp lực tác dụng vào ô tô trong hai trường hợp đều bằng nhau. Tính khối lượng của hàng hóa trên xe.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Gọi a là gia tốc của ô tô không chở hàng; a’ là gia tốc của ô tô khi chở hàng. Áp dụng định luật II Niuton cho hai trường hợp ta được:

+ Khi ô tô không chở hàng: F = M.a

+ Khi ô tô chở hàng, khối lượng hàng là m: F = (M + m).a’

+ Vì hợp lực tác dụng vào ô tô trong hai trường hợp đều bằng nhau:

⇒ M.a = (M + m).a’

\( \Rightarrow m = M\frac{a}{{a'}} - M = 2000.\dfrac{{0,3}}{{0,2}} - 2000 = 1000kg\)

Vậy khối lượng hàng hóa mà ô tô chở là 1 tấn.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close