Bài 6 trang 34 SGK Hóa học 12

Để tráng bạc một số ruột phích, người ta phải thủy phân 100 gam saccarozơ...

Quảng cáo

Đề bài

Để tráng bạc một số ruột phích, người ta phải thủy phân 100 gam saccarozơ, sau đó tiến hành phản ứng tráng bạc. Hãy viết các phương trình hóa học của phản ứng xảy ra, tính khối lượng AgNO3 cần dùng và khối lượng Ag tạo ra. Giả thiết rằng các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tính số mol saccarozo

- Viết PTHH, đặt số mol vào PTHH => số mol AgNO3 và Ag => khối lượng

Lời giải chi tiết

Số mol saccarozo Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12

\({C_5}{H_{11}}{O_5}CHO + 2{\rm{A}}gN{O_3} + 3N{H_3} + {H_2}O \to {C_5}{H_{11}}{O_5}COON{H_4} + 2{\rm{A}}g + 2N{H_4}N{O_3}\)

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12

Cả glucozo và fructozo cùng tham gia phản ứng tráng gương

⇒ \({n_{AgN{O_3}}} = {n_{Ag}} = 2{n_{{C_6}{H_{12}}{O_6}}} = \frac{{200}}{{171}}\,\,mol\)

Khối lượng Ag sinh ra và khối lượng AgNO3 cần dùng là

\({m_{Ag}} = \frac{{200}}{{171}}.108 = 126,3g\)

\({m_{AgN{O_3}}} = \frac{{200}}{{171}}.170 = 198,8g\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close